Zakład Gologiczny GEOSERVIS

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronie internetowej
Zakładu Geologicznego
„GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki


Jesteśmy firmą zajmującą się badaniami gruntu dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych.
W ramach naszych prac wykonujemy:

Odwierty geologiczne do maksymalnej głębokości  30 - 35 m pod powierzchnię terenu

Badania te wykonujemy dla celów rozpoznania warunków gruntowo-wodnych (podajemy pełne parametry geotechniczne gruntu, przekroje przestrzenne, poziomy wód gruntowych). Nasz sprzęt: wiertnica mechaniczna MWG-6, wiertnica mechaniczna na podwoziu UAZ, sonda GEOTECH, do odwiertów rozpoznawczych wykorzystujemy również penetraki ręczne. Średnica wierceń 80 - 240 mm.
Odwierty geologiczne wykonujemy również dla celów poszukiwania złóż kruszyw naturalnych, żwirów, piasków itp.
Oferujemy pełne opracowanie wyników wierceń, możliwość pobrania prób gruntu oraz prób wód gruntowych do badań laboratoryjnych

CHCESZ POCZYTAĆ WIĘCEJ O NASZYM SPRZĘCIE I OPRACOWANIACH ?? KLIKNIJ

Sondowania statyczne CPTU


Sondowanie CPTU jest nowoczesnym narzędziem służącym do badania podłoża gruntowego, pozwalającym na szybsze uzyskanie koniecznych do obliczeń wartości wyprowadzonych parametrow geotechnicznych niż stosowane jeszcze powszechnie tradycyjne metody badań. Badanie to jest szczegolnie istotne w przypadku występowania w podłożu słabonośnych gruntow spoistych i gruntów organicznych. Zastosowanie sondy statycznej do badań podłoża jest zalecane przez system europejskich norm geotechnicznych ujętych w Eurokod 7.


CHCESZ POCZYTAĆ WIĘCEJ O SONDOWANIU STATYCZNYM CPTU ?? KLIKNIJ
Wykonujemy również nastepujace badania gruntu:


Badania stopnia zagęszczenia gruntu lub nasypów budowlanych - lekka płyta dynamiczna LFG — SD, płytą sztywną VSS,
Pobór prób gruntu oraz ich badania w własnym labolatorium,
Badania chemizmu pobranych prób gruntu i wód gruntowych w "certyfikowanym labolatorium SGS"
- labolatorium uznane za lidera w zakresie badań labolatoryjnych na poziomi krajowym i światowym.


Prowadzimy także bieżącą obsługę geologiczną budów oraz odbiory dna wykopów.
Prace te polegają na badaniach podłożą, szczegółowe badania formowanych nasypów, określaniu ich przydatności oraz parametrów geotechnicznych.

Nasze prace wykonujemy rzetelnie oraz terminowo. Wykfalifikowana kadra posiadająca niezbędne uprawnienia zapewnia prawidłowe wykonanie wszelkich badań oraz cenne porady odnośnie postepowania z nietypowymi sytuacjami takimi jak: uplastycznienie podłoża, sposoby formowania nasypów budowlanych i skarp, występowanie gruntów organicznych, sączenia wód gruntowych do piwnic itp.
   

CHCESZ POCZYTAĆ WIĘCEJ O WYKONYWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRME BADANIACH I DOZORACH NA BUDOWIE ?? KLIKNIJ

ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOSERVIS

Tadeusz Zarucki

Tel: ( + 0 48 ) 0 601 448 958,   fax. 89 621 00 86

E-mail: geoservis@o2.pl, geoservis@geoservis.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego